Търси в

Организация на сайта


INFO.BG е организиран в 3 раздела - Web каталог, Малки обяви и Фирми. Информацията в разделите е класифицирана в различни категории.


Път до категория. Във всеки момент пътят до текущата категория показва местонахождението Ви в глобалната структура на системата, а в менюто под избраната категория се намират нейните подкатегории. Така винаги знаете къде точно се намирате.


Едновременно търсене в няколко раздела. Тази възможност Ви предоставя главната страница на Info.bg. Оформете заявката си за търсене, от менюто с "chek box" маркирайте желаните раздели и натиснете бутона "Търси".


Разходка в базите на INFO.

Ако не задавате ключови думи или фрази в полетата за търсене, а само следвате хипервръзките, като резултат ще получите цялята налична в текущото ниво информация. Така прескачайки от категория в категория през всички нива и раздели на системата Вие ще обходите цялата налична информация като в един типичен каталог.


Потребителски профил - регистриране и актуализиране


Потребителският профил е уникален за всеки потребител на системата. В него се съдържа информация за направените от потребителя записи в базите на INFO. Тоест, ако Вие сте потребител и желаете да публикувате информация ( да добавите адреси в Web Каталога-а, да регистрирате сайт или фирма, да публикувате обяви и др. ), всеки направен от Вас запис ще се записва във Вашия профил. Така преглеждайки личният си профил, ще получите представа за цялата публикувана от Вас информация. Влизайки в административния панел, Вие ще получите необходимите средства за актуализиране или изтриване на въведената от Вас информация.Как да създадете свой профил?

Не е необходимо да го създавате. Просто следвайте линка Регистрация . В резултат от тази регистрация ще получите уникалена парола за публикуване на собствена информация. И това е всичко - Вашият профил се създава автоматично! Всеки път, когато желаете да публикувате или актуализирате информация използвайте своите уникални потребителско име и парола.