Търси в
Уеб адрес: http://www.amgenlab.com
Дата: 3/6/2015 7:23:05 AM
Генетична лаборатория за бързи точни дискретни и евтини ДНК тестове за доказване на бащинство майчинство и родство, при бременност, инвитро, осиновяване, изневяра, развод, припознаване, за съд и за лична информация. ДНК тестове за генетични болести.
Категория:
Уеб адрес: http://thd-bg.eu/
Дата: 12/6/2011 7:29:40 PM
THD е иновативен метод за лечение на хемороиди с минимална инвазия.
Категория:
Уеб адрес: http://www.aqualabor.net
Дата: 3/23/2011 10:28:39 PM
" ВОДОКАНАЛПРОЕКТ - АКВАЛАБОР " ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ И ВОДЕН ИЗВЛЕК ОТ ПОЧВИ


Обхват на дейност:


- физикохимичен и радиологичен анализ на питейни, повърхностни и подземни води.
- радиологичен анализ на питейни, повърхностни и подземни води.
- изпитване на земни проби .

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ АНАЛИЗИ НА СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
ВОДИ -
ФИЗИКОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
рH, цвят, мътност, прозрачност, температура°C,сух остатък при 105°С, калций, магнезий, хидрокарбонати, алкалност,нитрити, нитрати, амониеви йони, свободен хлори общ хлор,сулфати, фосфати, флуор, свободен CO2, H2SiO3, електропроводимост, перманганатна окисляемост,разтворен O2, общо желязо, манган,разтворени вещества, неразтворени вещества,хром, арсен, кадмий, мед, олово, цинк.
Изпитване на вода за направа на бетон – съгласно БДС EN 1008.
Изпитване на водни проби за агресивност спрямо бетон / БДС 9075-89/ и спрямо желязо/ БДС 15704-83/
РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ:
естествен уран, радий-226 и обща бета-активност.

ПОЧВИ
Изпитване на воден извлек от земни проби за агресивност спрямо бетон / БДС 9075-89/ и
спрямо желязо/ БДС 15704-83/
Определяне на хумус в земни проби

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
Наредба №11/2002г. за качеството на водите за къпане;
Наредба №12/2002г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;
Наредба №5/2007г. за мониторинг на водите;
Наредба №1/2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
Наредба №4/2000г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми;
Наредба №13/2002г. за характеризиране на повърхностнитеводи;
Закон за водите;
Закон за опазване на околната среда.
Категория:
Уеб адрес: http://www.oberon-bg.com
Дата: 3/16/2010 7:07:45 PM
Диагностика Оберон - пълна диагностика на вашият организъм чрез апарат Метатрон Оберон
Категория:
Уеб адрес: http://ramuslab.com
Дата: 9/3/2009 12:02:28 PM
Медицинска лаборатория в София и страната – Рамус ООД Ramus. Лаборатория Рамус е диагностична лаборатория, участвала в международни проекти и медицински проучвания. Лаборатория Ramus е съвременно оборудвана медицинска лаборатория.
Категория:
Уеб адрес: http://www.efield.bg
Дата: 6/2/2009 11:17:14 PM
Измерване на електромагнитни полета, породени от Антени на мобилни оператори, WLAN, WiMAX, Bluetooth, Radio, TV мрежи
Категория:
Уеб адрес: http://www.sealab.bg
Дата: 4/28/2009 4:01:05 PM
Широк спектър медициснки лабораторни изследвания с голяма точност гарантирана от съвременно оборудване. Проверка на резултатите в Интернет.
Категория:
Уеб адрес: http://pitaimama.bg
Дата: 3/7/2009 12:52:04 PM
сайт за майки, помощ от квалифициран специалст всекидневно, проблеми при бременност, генекологични проблеми, рискове,
Категория:
Уеб адрес: http://ramus-lab.com
Дата: 11/25/2008 3:33:56 PM
Медико диагностична лаборатория в София и страната – Рамус ООД. Изследвания със съвременна диагностична апаратура. Лаборатория Рамус е диагностична лаборатория, участвала в международни проекти и медицински проучвания.
Категория:
Уеб адрес: http://emv.hit.bg
Дата: 11/1/2007 10:39:05 PM
Нашето представяне е за замърсяването с електромагнитни излъчвания от мобилни телефони
Как се създава?
Как може да се види?
Какви са последните изследвания?
Как да се предпазим?
Категория:
Резултати 1-10 (от 20)
Първа « НазадСтраница:1 - 2Напред » Последна